www

WWW Page

APIfunc

apifunc-logo.png

https://github.com/apifunc

Czym jest APIfunc?

Celem tego rozwiązania jest przygotowanie srodowiska do wykonania kodu jednej prostej funkcji dla dowolnego języka programowania z listy:

Kod

Funkcja powinna zawierać nazwe, parametry w formacie tekstowym, wynik jest przetwarzany do postaci JSON

Usługa FaaS

Function as a service - Wikipedia

Bazą jest usługa Serwera, obecnie może to być synchroniczna WSGI, asynchroniczne platformy Twisted i Tornado, lub po prostu NodeJS.

Serwer WSGI

Serwer WSGI pozwala uruchamiać kilka wątków jednocześnie, co umożliwia równoległe obsługiwanie zapytań, jednak nie można uruchamiać tysięcy wątków. Gdy ich pula się wyczerpie to kolejne zapytanie zostanie wstrzymane, mimo że mikrousługa nie wykonuje żadnych operacji i czeka na odpowiedź innej usługi w tle.

Twisted engine

W kodzie opartym na platformie Twisted wykorzystywane są funkcje zwrotne wstrzymujące i wznawiające pracę podczas przygotowywania odpowiedzi na zapytanie.
Ten model skraca okresy bezczynności procesu, a aplikacja może obsługiwać tysiące zapytań.
Nie oznacza to, że szybciej odpowiada na zapytania, a że jeden proces może odbierać więcej jednoczesnych zapytań i odpowiadać na nie w miarę otrzymywania niezbędnych danych.

Biblioteka Greenlet

jest pakietem utworzonym w języku Stackless (szczególnej implementacji CPython) oferującym tzw. greenlety.

Greenlety to pseudowątki, które mogą wywoływać funkcje w języku Python, które mogą przełączać konteksty i przekazywać sterowanie innym funkcjom.
Przełączanie kontekstu odbywa się w pętli zdarzeń, dzięki czemu można tworzyć asynchroniczne aplikacje podobne do aplikacji wielowątkowych.

Kod mikrousïugi wykorzystujÈcy standard WSGI i greenlety może obsługiwać wiele żądań jednocześnie i przełączać się pomiędzy nimi.
Jednak przełączanie pomiędzy greenlet-ami odbywa się jawnie, a to powoduje, że kod szybko się komplikuje a przez to staje nieczytelny.

Biblioteka Gevent

Gevent jest oparty o Greenlet i oferuje między innymi automatyczne przełączanie kodu między greenletami.

Asynchroniczna platforma Tornado

Platforma Twisted jest wyjątkowo spójna i wydajna, jednak:

Moduł asyncio

implementacja jawnej pętli zdarzeń okazuje się lepszym rozwiązaniem od mechanizmu oferowanego przez bibliotekę Gevent.

Instrukcje async i await implementujące koprocedury sprawiły, że asynchroniczny kod napisany w języku Python 3.5 jest bardzo czytelny i podobny do kodu synchronicznego.

API Foundation

Projekt APIfunc jest wspierany przez API Foundation

Celem jest rozwój ekosystemu w celu szybszego wytwarzania oprogramowania

Obecnie istnieje kilka narzędzi, od planowania po uruchamianie i utrzymanie oprogramowania: